Aktivity projektu 2016/2017


Všetko sa to začalo pred dvomi rokmi, keď sme si začali písať listy v nemčine s deťmi z Ruska. My, vtedajší siedmaci zo ZS s MŠ Pionierska 2 a žiaci zo Strednej internátnej školy Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Junosť.
Po viac ako roku dopisovania nás v máji v minulom školskom roku prišli navštíviť. Za týždeň, ktorý...

Všetko to začalo v júli 2016 na seminári v Drážďanoch. Učiteľka nemčiny Erika Beľková sa mohla vďaka projektu Erasmus+ zúčastniť vzdelávacieho pobytu s názvom Jugendbe-gegnungen - Mládežnícke stretnutia. A práve tam spoznala učiteľku Natáliu Burceva z Ruska.
Celá naša trieda prejavila záujem spoznať nové deti z inej krajiny, a preto sme si s...

Vytvorili sme zbierku výstupov z projektu, ktorého aktivity boli ukončené 31.5. 2017. Úplné ukončenie projektu bude az po zaslaní záverečnej správy, ktorú musí schváliť a ohodnotiť Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Výsledky, či náš projekt bude patriť medzi úspešné a či sa zaradíme medzi príklady dobrej praxe...

Dnes sme úspešne ukončili kontinuálne vzdelávanie "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet". Až 13 učiteľov z našej školy a ďalší kolegovia z okolitých škôl vytvorili úspešné eTwinningové projekty so slovenskými, ale najmä zahraničnými partnermi. Práca na projektoch sa nám aj žiakom páčila, a preto tešíme na ďalšie úspešné projekty...

Dnes večer sme absolvovali náš prvý webinár cez stránku eTwinning. Super skúsenosť :) Ďakujeme Mgr. Anne Veľochovej za super tipy na stránky, ktoré využijeme pri realizácii našich medzinárodných projektov, ako aj vo vyučovaní.

Dňa 30. 5. 2017 sa uskutočnilo ZÁVEREČNÉ stretnutie Erasmus + 2016, kde bolo zhodnotené celoročné zapojenie sa pedagógov a žiakov do projektu. Účastníci vypracujú krátke správy, v ktorých zhodnotia, ako účasť na mobilite ovplyvnila ich vyučovací proces a na základe dotazníkov získajú spätnú väzbu od žiakov.

Cvičenie na opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby v rôznych jazykoch a rozvoj motoriky. Cvičenie sa dá použit aj na prídavné mená, tvorbu slovies a pod. Špagátik môže byť rôznej dĺžky závislej od schopnosti a veku detí.

Aj takto sa učíme na hodine ruského jazyka v VIII.D a E triede nové slovíčka. Týchto prvých desať slov si zapamätá po prvej hodine temer každý.

V tomto školskom roku neučím Aj a tak sa snažím osviežiť hodiny jazykovými aktivitami a hravou formou motivovať žiakov k učeniu cudzieho jazyka aj na iných predmetoch a to formou aktivít, ktoré nie sú časovo náročné. Tieto aktivity môžu byť použité na rôznych jazykových úrovniach a upravujem ich podľa individuálnych potieb žiakov. Vybrala som hry,...

Žiaci ZŠ Pionierska 2 - hokejisti HK Brezno obohatili svoje jazykové kompetencie počas 8- dňového turnaja v partnerskom meste Meudon - Paríž, Francúzko. Žiaci bývali priamo vo francúzskych rodinách, odkázaní sami na seba, kde používali anglický jazyk naozaj aktívne. Žiakov vo Francúzku koordinovali tréneri (Turňa, Znak, Cpin - účastník mobility...

Projekty robím v každom ročníku. Deti prezentujú svoju prácu pred triedou a rozprávajú jednoduché vetičky podľa úrovne slovnej zásoby. Témy v 1. ročníku: Body, House, Food

V rámci programu Erasmus + 2016 (projekt Používajme cudzí jazyk aktívne) už po niekoľkýkrát uskutočnila atypická hodina anglického jazyka s trénermi. K hokejovým trénerom HK Brezno pribudli aj futbaloví tréneri Mgr. Ivan Minčič a koordinátor mládeže Mgr. Jozef Mores z FO ŽP Šport Podbrezová. Netradičné cvičenia zamerané na zlepšenie komunikačných...

V piatok 28.4. sa uskutočnilo prvé stretnutie kontinuálneho vzdelávania "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internete", ktorého poskytovateľom je

V ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno sa v rámci programu Erasmus + 2016 (projekt Používajme cudzí jazyk aktívne) už po niekoľkýkrát uskutočnila netypická hodina anglického jazyka s koordinátorkou projektu PaedDr. Tóthovou a hokejovými trénermi. Okrem trénera Mgr. Cpina (účastník mobility Erasmus+) prijal pozvanie aj tréner Mgr. Znak, ktorý vedie pobočku...

Žiaci 8. ročníka si na hodine vyrobili kvarteto so zameraním na predložky, pracovali v skupinách po štyroch. Každý žiak vyrobil dve sady kvarteta, takže každá skupina mala 32 kariet, rozdelených do 8 sád.

Štvrtáci tvorili prezentácie v PowerPoint o obľúbenej osobnosti. Tvorili vety o tom, koľko majú rokov, čo robia, čo majú radi a čo majú oblečené. Pri aktivite využili svoje schopnosti s prácou s programom PowerPoint, vyhľadávali na internete podľa kľúčových slov a pracovali s prekladačom. Pri prezentovaní svojich prác si opravovali drobné chyby...

My students always like doing this well known activity. They just need a blank piece of paper and a little bit of imagination. The students are asked to draw what I say using the same pen on one piece of paper. This always results in laughter:) The main idea is to get the students concentrated on English. (By...

Na hodinách angličtiny veľmi často používam jednoduchý pohyb pri spievaní pesničiek, aby som zapojila čo najviac zmyslov a rozvíjala koordináciu tela :)

Návšteva Ruska nám priniesla partnerstvo so školou MID v Rusku a s tureckou školou Cahit Eiginkan Anadolu. —Partnerstvo so školou MID v Rusku a s tureckou školou Cahit Eiginkan Anadolu. —Aj keď sa jedná o krajiny, kde materinský jazyk nie je angličtina a nemčina, považujeme túto spoluprácu za výzvu pre učiteľov i žiakov našej ZŠ. —Žiaci oboch...

Prvý prázdninový deň sa uskutočnilo ďalšie metodicko-motivačné stretnutie členov projektu Erasmus+ a kolegov našej školy. Členovia projektu prezentovali ďalšie aktivity, ktoré sme si hneď vyskúšali. Obohatením stretnutia boli príspevky kolegov angličtinárov, ktorí sa s nami podelili o metódy, ktoré používajú na vyučovaní cudzích jazykov. Veríme, že...

Let`s play

21.02.2017

Základná škola v Heľpe usporiadala regionálnu súťaž v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník. Našu školu reprezentovali športovci Benko a Sofia. V súťaži dvojíc si porovnali svoje vedomosti a komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Aj keď sa im nepodarilo získať víťazstvo, porotou boli pochválení za šikovnosť pri plnení úloh a pohovotovosť v...

Nadviazali sme spoluprácu so základnou školou neďaleko Moskvy. Naši noví kamaráti sa tešia, že si môžu svoju nemčinu precvičovať dopisovaním. Už dorazili prvé listy a darčeky, na ktoré čoskoro odpovieme.

Dnes 1.2.2017 sa uskutočnilo v poradí druhé verejné stretnutie Erasmus+, kde boli odprezentované a prakticky overené zaujímavé aktivity, ktoré aplikujeme už od septembra 2016 do vyučovania cudzích jazykov-ruského, nemeckého a anglického. Zásobník aktivít s popisom, budeme postupne zverejňovať na stránke projektu E+ ZŠ Pionierska 2 Brezno. Všetkým...

Pred priateľským zápasom HK Brezno - Meudon FR 21. decembra 2016 sa hokejisti zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno venovali aktivitám podporujúcim zvýšenie komunikácie v anglickom jazyku.