Naša škola v roku 2015 a následne aj v roku 2016 získala finančný grant v rámci programu Erasmus+. Táto stránka je venovaná úspešným projektom a následným aktivitám školy v rámci programov Erasmus+ 2015 a Erasmus+ 2016.

Koordinárkami projektu sú: PaedDr. Martina Tóthová a Mgr. Marianna Kramlová