Aktivita: Pohyb na hodinách ANJ

07.04.2017

Na hodinách angličtiny veľmi často používam jednoduchý pohyb pri spievaní pesničiek, aby som zapojila čo najviac zmyslov a rozvíjala koordináciu tela :)

Mgr. Beňačková