Napísali o nás

01.03.2017

Prázdninové stretnutie pedagógov ZŠ Pionierska 2 Brezno

Na 3. verejnom stretnutí Erasmus + 2016 (27. 2. 2016) sa okrem tímu učiteľov zapojených do tohto projektu zúčastnili i ostatní pedagógovia ZŠ. So svojimi skúsenosťami, metódami a postrehmi z vyučovania cudzieho jazyka sa na stretnutí podelili i učitelia angličtiny a nemčiny, ktorí síce neabsolvovali zahraničné mobility v rámci E +, ale svoje vyučovanie pravidelne inovujú prostredníctvom rôznych vzdelávaní na Slovensku. Spestrujú vyučovací proces vyučovania cudzích jazykov, napr. i počas 20- minútových prestávok, počas ktorých organizujú zábavné kvízy týkajúce sa britskej a americkej histórie.

Stretnutie s príjemnou atmosférou prispelo k výmene informácií a vedomostí medzi jednotlivými pedagógmi a zároveň obohatilo kompetencie učiteľov. Rozšírilo obzor používania inovačných metód nielen pri výučbe cudzích jazykov, ale aj v iných vyučovacích predmetoch. Vyučujúce cudzích jazykov nezaháľajú ani počas školského roka a snažia sa žiakom spestriť vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka. Vyučujúce anglického jazyka tradične organizujú wimbledonový turnaj či obľúbené pečenie palaciniek. Každý mesiac pravidelne inovujú nástenku, ktorá súvisí so zaujímavými udalosťami a zvykmi v anglicky hovoriacich krajinách (Deň červených makov, Lincoln day, Thanksgiving, Christmas, Easter a pod.) a je prehľadnou pomôckou pri besedách, ktoré vedú so žiakmi počas svojich hodín.
Veľký úspech zaznamenalo i nacvičené divadelné predstavenie, na motívy známych ruských ľudových rozprávok, so žiakmi deviateho ročníka v ruskom jazyku, ktoré mali možnosť vidieť žiaci nižších ročníkov. Pohodovú atmosféru si môžu žiaci s učiteľmi ruského jazyka vychutnať počas tradičného posedenia pri samovare.
Vyučujúci cudzích jazykov (účastníci E+, ako aj vyučujúci, ktorí neabsolvovali zahraničné mobility E+) sa snažia žiakom cudzí jazyk zatraktívniť vhodne zvolenými vyučovacími metódami, využívať didaktické a rolové hry. Kladú dôraz na komunikatívnu stránku jazyka, pretože cudzí jazyk nie je len ďalším predmetom v rozvrhu hodín, ale hlavne dorozumievacím prostriedkom, ktorý žiaci neskôr využijú vo svojom osobnom i pracovnom živote.

Účastník E+ Mgr. E Belková

Koordinátor E+ PaedDr. M. Tóthová