Aktivita so slovnou zásobou

21.05.2017

Cvičenie na opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby v rôznych jazykoch a rozvoj motoriky. Cvičenie sa dá použit aj na prídavné mená, tvorbu slovies a pod. Špagátik môže byť rôznej dĺžky závislej od schopnosti a veku detí.

Mgr. Inga Beňačková