Aktivita: Clothes

05.05.2017

Žiaci 1.C si na hodine ANJ osvojovali slovnú zásobu na tému Clothes.

  • Obrázky s oblečením sú rozmiestnené po triede, úlohou žiakov je po ich anglickom pomenovaní nájsť a presunúť a k nim
  • Žiaci pred tabuľou majú v ruke obrázok, vyzvaný žiak obrázok zodvihne nad hlavu, ostatní oblečenie na ňom pomenujú
  • Žiaci hádajú, ktorý obrázok s oblečením sa stratil
  • Žiaci podľa anglického pomenovania vyhľadajú a vymaľujú obrázok v pracovnom liste

    Mgr. R. Vatamanová