Aktivity v 1. a 2. ročníku

29.04.2017

Projekty robím v každom ročníku. Deti prezentujú svoju prácu pred triedou a rozprávajú jednoduché vetičky podľa úrovne slovnej zásoby. Témy v 1. ročníku: Body, House, Food


Ďalšia aktivita:

Posledné dieťa v rade si pozrie kartičku a pošepká kamarátovi názov, keď prídu na koniec radu, posledný vyberie správnu kartičku.

 Veľmi dobré cvičenie na rozvoj sluchovej analýzy. V 2. ročníku  cvičenie rozširujem aj o písanie ako dôkazu. Po skončení hry si deti s mojou pomocou opravujú chyby. Písanie má funkciu zrakovej analýzy - postupne sa oboznamovať s inou výslovnosťou a iným písaním.

Aktivita v 2. ročníku:

Hra detí so skrývaním, uložením predmetov - precvičovanie predložiek in, on, under, rozvoj sluchovej analýzy.

Mgr. Inga Beňačková