Chceme vedieť po nemecky

08.03.2017

Angličtina je veľmi dôležitá a jej znalosť je dnes považovaná už za samozrejmosť. Vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk je preto pre deti obrovskou výhodou do budúcnosti. Predovšetkým na európskom pracovnom trhu je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. Konkrétne na Slovensku napríklad pôsobí až 3000 nemeckých a rakúskych firiem. V našom regióne je preto nemčina logickou voľbou. Keďže od budúceho školského roka sa druhý cudzí jazyk (angličtina je povinná od 3.ročníka, v našej škole sa ju žiaci učia už od 1.ročníka) budú môcť žiaci učiť len ako nepovinný predmet, aj to len od 7.ročníka, nie od 6. ako tomu bolo doteraz, na Slovensku začala prebiehať kampaň Goetheho inštitútu, ktorá hravou formou oboznamuje deti s nemeckým jazykom.
8.marca 2017 mali všetci žiaci 5.ročníka možnosť stretnúť sa s ambasádorkou programu eTwinning Mgr. Martinou Vinjarovou, ktorá v našej škole strávila 4 vyučovacie hodiny. Piataci sa prostredníctvom zaujímavých hier - domina a tichej pošty, používaním názorných pomôcok naučili zopár nemeckých slovíčok, ktoré podobne znejú i v slovenčine alebo ich poznajú z angličtiny. Tu je zopár ich postrehov z hodín, na ktorých sa mnohí z nich prvýkrát naživo stretli s nemeckým jazykom:

- Hodina bola zaujímavá, iná ako ostatné. Bola zábavná.

- Hodina bola vynikajúca, strašne dobrá, presvedčila ma, že pôjdem na nemecký jazyk.

- Naučili sme sa veľa nových slovíčok a informácií. Videli sme, ako asi vypadá nemecký jazyk.

- Naučili ste nás nemecké slová a pracovať v tíme.

- Bola to super hodina.

- Bola zábavná, aspoň som sa naučila dáke nové nemecké slovíčka.

- Bolo to náučné a zároveň zábavné.

- Hodina sa mi páčila, mohli sme sa naučiť niečo nové.

- Bolo to super.

- Hodina sa mi páčila veľmi, teta bola milá.

Dúfam, že piataci aj vďaka týmto zábavným hodinám získali chuť učiť sa nový cudzí jazyk, konkrétne nemecký a v siedmom ročníku si ho mnohí zvolia ako nepovinný predmet.
Ďakujeme Goethe inštitútu za možnosť zúčastniť sa programu Chceme vedieť nemecky a aj p. Mgr. Martine Vinjarovej, s ktorou sme strávili príjemné dopoludnie.
Mgr. Erika Belková