Napísali o nás

06.02.2017

Prezentácia projektu ERASMUS plus v ZŠ s MŠ Pionierska 2

Už v poradí druhý zaujímavý seminár o aktívnom používaní cudzieho jazyka nám ponúkli naši kolegovia, vyučujúci anglického, nemeckého a ruského jazyka zo ZŠ Pionierska 2, v stredu, 1.februára v priestoroch školy. Seminár, ktorého hlavným cieľom bola prezentácia tvorivých aktivít používaných pri edukácii cudzích jazykov, nás, "nejazykárov" informoval nielen o samotných didaktických postupoch, tvorivých metódach či najmodernejších dostupných aplikáciách a IKT prostriedkoch, ale dozvedeli sme sa aj o činnosti medzinárodnej vzdelávacej organizácie ERASMUS, ktorá podporuje medzinárodnú mobilitu študentov a pedagógov s cieľom zdokonaľovania sa v cudzom jazyku.

Naši kolegovia, ktorí sa v rámci tohto projektu zúčastnili v letných mesiacoch vzdelávacích pobytov v Anglicku, na Malte, v Nemecku, v Rusku a v Nórsku, načerpali mnoho podnetov a inšpirácii ako skvalitniť, zmodernizovať a hlavne čo najviac zatraktívniť štúdium cudzích jazykov pre našich žiakov. Sme veľmi radi, že nás so svojimi aktivitami oboznamujú a zároveň taktiež inšpirujú k tvorivej pedagogickej práci aj na ostatných vyučovacích predmetoch. Okrem poďakovania chceme našim kolegom - jazykárom, vyjadriť podporu a zaželať veľa odhodlania a entuziazmu, ktorý nech prekoná všetky prekážky v nie príliš spoločnosťou docenenom učiteľskom povolaní. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé semináre a vyučovacie hodiny, na ktoré sú srdečne pozvaní i kolegovia z iných škôl.

Za zúčastnených pedagógov Mgr. Kristína Gondová, MY, 6.2.2017