Hokejisti po anglicky v Meudone

07.05.2017

Žiaci ZŠ Pionierska 2 - hokejisti HK Brezno obohatili svoje jazykové kompetencie počas 8- dňového turnaja v partnerskom meste Meudon - Paríž, Francúzko. Žiaci bývali priamo vo francúzskych rodinách, odkázaní sami na seba, kde používali anglický jazyk naozaj aktívne. Žiakov vo Francúzku koordinovali tréneri (Turňa, Znak, Cpin - účastník mobility E+), ktorí sa pravidelne zúčastňovali atypických hodín anglického jazyka počas školského roka 2016/2017 pod vedením uč. Tóthovej - koordinátorky projektu 2016. O získaní sebavedomia v cudzojazyčnej komunikácii sme sa presvedčili i priamo na vyučovacích hodinách. Žiaci sa nebáli pohotovo odpovedať a nemali problém komunikovať na rôzne témy. Ťažšie komunikačné cvičenia a hry zvládali s prirodzenou ľahkosťou. Znova sme sa utvrdili v tom, že jazykové skúsenosti z krajiny (kde síce materinský jazyk nie je angličtina, ale môže byť prostriedkom dorozumievania sa) môžu byť nápomocné pri výučbe anglického jazyka.