Tretie stretnutie Erasmus+

27.02.2017

Prvý prázdninový deň sa uskutočnilo ďalšie metodicko-motivačné stretnutie členov projektu Erasmus+ a kolegov našej školy. Členovia projektu prezentovali ďalšie aktivity, ktoré sme si hneď vyskúšali. Obohatením stretnutia boli príspevky kolegov angličtinárov, ktorí sa s nami podelili o metódy, ktoré používajú na vyučovaní cudzích jazykov. Veríme, že nové metódy a aktivity radi využijú aj vyučujúci ďalších predmetov a kolegyne z ŠKD, ktorí sa aktíne zapájali do hier.

Námety na vyučovanie a popis aktivít sú dostupné v sekcii "Inšpirujte sa"