Výstupy z projektu

20.06.2017

Vytvorili sme zbierku výstupov z projektu, ktorého aktivity boli ukončené 31.5. 2017. Úplné ukončenie projektu bude az po zaslaní záverečnej správy, ktorú musí schváliť a ohodnotiť Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Výsledky, či náš projekt bude patriť medzi úspešné a či sa zaradíme medzi príklady dobrej praxe (ako to bolo v minuloročnom projekte), budú zverejnené v auguste 2017.