Futbalisti a anglický jazyk

28.04.2017

V rámci programu Erasmus + 2016 (projekt Používajme cudzí jazyk aktívne) už po niekoľkýkrát uskutočnila atypická hodina anglického jazyka s trénermi. K hokejovým trénerom HK Brezno pribudli aj futbaloví tréneri Mgr. Ivan Minčič a koordinátor mládeže Mgr. Jozef Mores z FO ŽP Šport Podbrezová. Netradičné cvičenia zamerané na zlepšenie komunikačných schopností a prirodzená autorita trénerov pozitívne ovplyvnila správanie sa žiakov - športovcov na vyučovaní. Zaujímavé hry v anglickom jazyku, do ktorých sa tento futbalový tím zapájal, prispeli k rozvoju komunikácie a samozrejme odbúraniu jazykovej bariéry v angličtine.

Koordinátor: PaedDr. Martina Tóthová