Záverečné stretnutie Erasmus+

30.05.2017

Dňa 30. 5. 2017 sa uskutočnilo ZÁVEREČNÉ stretnutie Erasmus + 2016, kde bolo zhodnotené celoročné zapojenie sa pedagógov a žiakov do projektu. Účastníci vypracujú krátke správy, v ktorých zhodnotia, ako účasť na mobilite ovplyvnila ich vyučovací proces a na základe dotazníkov získajú spätnú väzbu od žiakov.