Aktivita: Učíme sa pomocou kvarteta

24.04.2017

Žiaci 8. ročníka si na hodine vyrobili kvarteto so zameraním na predložky, pracovali v skupinách po štyroch.  Každý žiak vyrobil dve sady kvarteta, takže každá skupina mala 32 kariet, rozdelených do 8 sád.

Slovná zásoba musela zahŕňať predmety a nábytok, ktorý sme preberali na predchádzajúcich hodinách . Žiaci si precvičili skloňovanie podstatných mien v datíve v spojení s predložkami in - v, vor – pred, hinter – za, neben – vedľa, zwischen – medzi, über – nad, unter – pod. Viac informácií v prezentácii.

Mgr. Erika Belková