Let`s play

21.02.2017

Základná škola v Heľpe usporiadala regionálnu súťaž v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník. Našu školu reprezentovali športovci Benko a Sofia. V súťaži dvojíc si porovnali svoje vedomosti a komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Aj keď sa im nepodarilo získať víťazstvo, porotou boli pochválení za šikovnosť pri plnení úloh a pohovotovosť v rozhovoroch.

Mgr. Marianna Kramlová