Aktivita: Favourite person

24.04.2017

Štvrtáci tvorili prezentácie  v PowerPoint o obľúbenej osobnosti.  Tvorili vety o tom, koľko majú rokov, čo robia, čo majú radi a čo majú oblečené. Pri aktivite využili svoje schopnosti s prácou s programom PowerPoint, vyhľadávali na internete podľa kľúčových slov a pracovali s prekladačom. Pri prezentovaní svojich prác si opravovali drobné chyby v štruktúrach viet. Spoločne prišli na to, že Google translator nie je vždy najlepší pomocník :)

Mgr. Marianna Kramlová