Aktivity v 1. a 3. ročníku

30.04.2017

Fruit and vegetable (1. ročník)

Žiaci mali na lavici pripravené ovocie a zeleninu v nepriesvitných obaloch. Tie boli označené číslicami. Hmatom hádali, aké ovocie a zelenina sa v obale ukrýva. Následne ho vymaľovali v pripravenom pracovnom liste. Nakoniec svoje riešenia skontrolovali a ovocie a zeleninu ochutnali.


Family (3. ročník)

Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín losovaním farebných kociek. Na chodbe na nástenkách je pripnutý text zameraný na členov v rodine. Jeden žiak ide na chodbu, prečítané informácie nadiktuje, ďalší žiak označí spomínaného člena rodiny. Striedajú sa. Potom texty žiaci skontrolujú medzi sebou. Nakoniec spravia kontrolu podľa predlohy.

Mgr. Renka Vatamanová