Aktivity na hodinách ruského jazyka

08.05.2017

Aj takto sa učíme na hodine ruského jazyka v VIII.D a E triede nové slovíčka. Týchto prvých desať slov si zapamätá po prvej hodine temer každý.

Ako si zopakovať slovnú zásobu k téme - Oblečenie - v 9.D triede na hodine ruského jazyka ? Dá sa to aj takýmto spôsobom. Aspoň sa naši športovci trochu prebehnú k tabuli a späť.

PaedDr. Zuzana Giertlová