Školenie eTwinning

28.04.2017

V piatok 28.4. sa uskutočnilo prvé stretnutie kontinuálneho vzdelávania "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internete", ktorého poskytovateľom je

Žilinská univerzita v Žiline a Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS).

Školenia sa zúčastnilo 19 učiteľov nielen z našej školy, ale aj z Čierneho Balogu a Banskej Bystrice. Našou ambasádorkou je Mgr. Anna Veľochová zo ZŠ P.K. Hostinského, Rimavská Sobota.


Programom prvého stretnutia bolo oboznámenie s portálom eTwinning, jeho možnosťami, registrácia do programu a oboznámenie sa s inšpiratívnymi sekciami programu.

Do ďalšieho stretnutia si vytvoríme vlastné projekty a nájdeme si partnerov pre spoluprácu. Je to pre nás nová výzva a zároveň inšpirácia do našej učiteľskej práce.