Angličtina a hokejisti

25.04.2017

V ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno sa v rámci programu Erasmus + 2016 (projekt Používajme cudzí jazyk aktívne) už po niekoľkýkrát uskutočnila netypická hodina anglického jazyka s koordinátorkou projektu PaedDr. Tóthovou a hokejovými trénermi. Okrem trénera Mgr. Cpina (účastník mobility Erasmus+) prijal pozvanie aj tréner Mgr. Znak, ktorý vedie pobočku vzdelávacej spoločnosti (Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína) zameranú na lektorované programy s anglickým jazykom. Na hodine sa znova potvrdilo, že kreatívne konverzačné cvičenia a samotná prítomnosť trénerov pozitívne ovplyvnila správanie sa žiakov na vyučovaní. Netradičné hry v anglickom jazyku, do ktorých sa tento hokejový tím zapájal, prispeli k rozvoju komunikačných schopností a samozrejme odbúraniu jazykovej bariéry v angličtine.

Veríme, že modelovými situáciami (nie len v športových triedach), ktoré sa od septembra 2016 realizujú na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka pod vedením účastníkov zahraničných mobilít v rámci projektu Erasmus+, sa dopomohlo k zvýšeniu sebavedomia v cudzojazyčnej komunikácii. Dúfame, že správne pripravujeme žiakov i na medzinárodné športové podujatia (napr. hokejový turnaj v Meudon, FR), kde si cudzí jazyk vyskúšajú už po niekoľkýkrát v praxi.