Aktivity projektu 2016/2017

V piatok 18. novembra 2016 sa uskutočnilo prvé verejné stretnutie Erasmus +. Tri z účastníčok odprezentovali aktivity získané na zahraničných mobilitách, ktoré využívajú pri práci so žiakmi ZŠ Pionierska 2 v Brezne od septembra 2016. Praktických ukážok, zameraných na zvýšenie komunikácie v anglickom jazyku, sa mohli zúčastniť všetci pedagógovia ZŠ....

Aktivita v 1. ročníku na precvičenie si slovnej zásoby na tému zvieratá, hračky + farby:

Hra, v ktorej si žiaci precvičujú slovnú zásobu alebo jednoduché spojenia slov. Vo videu sa aktivita realizuje v 4. ročníku. Žiaci si precvičujú prítomný priebehový čas.