Aktivita: Magic bags

15.11.2016


Aktivita v 1. ročníku na precvičenie si slovnej zásoby na tému zvieratá, hračky + farby:

  • v triede je na rôznych miestach rozložených 8 vreciek
  • každé vrecko je označené inoufarebnou stužkou
  • žiaci dostanú pracovný list s 20obrázkami rôznych zvierat a predmetov, ktoré vedia pomenovať v ANJ
  • podľa farebného označenia vrecúška vyfarbia obrázok predmetu, ktorý sa nachádza vo vnútri vrecka
  • spoločne urobíme kontrolu
Mgr. Marianna Kramlová