Prvé stretnutie Erasmus+ a prezentácia mobilít

18.11.2016

V piatok 18. novembra 2016 sa uskutočnilo prvé verejné stretnutie Erasmus +. Tri z účastníčok odprezentovali aktivity získané na zahraničných mobilitách, ktoré využívajú pri práci so žiakmi ZŠ Pionierska 2 v Brezne od septembra 2016. Praktických ukážok, zameraných na zvýšenie komunikácie v anglickom jazyku, sa mohli zúčastniť všetci pedagógovia ZŠ. Do zábavných anglických hier a cvičení bolo zapojené i vedenie školy (pán riaditeľ a pani zástupkyňa), ako aj žiaci 9. ročníka.

Zásobník aktivít s popisom bude k dispozícii i pre iných pedagógov, žiakov a pre širokú verejnosť na tejto webovej stránke v sekcii "Inšpirujte sa".


Prehľad použitých aktivít a cvičení:

  • PaedDr. Tóthová: Hry a cvičenia na rozvoj konverzácie v anglickom jazyku
  • Mgr. Kramlová: Precvičovenie slovnej zásoby hravou formou na 1. stupni ZŠ
  • Mgr. Baková: Interaktívne učenie, motivácia hrou