Aktivita: Touch and go

25.10.2016

Hra, v ktorej si žiaci precvičujú slovnú zásobu alebo jednoduché spojenia slov. Vo videu sa aktivita realizuje v 4. ročníku. Žiaci si precvičujú prítomný priebehový čas.

Popis hry:

  • súťaž dvoch tímov
  • jednotlivci z každého tímu pomenúvajú obrázky, keď sa stretnú, hrajú kameň, papier, nožnice (stone, paper, scissors).
  • kto prehrá, vracia sa do tímu a vystrieda ho ďalší z tímu -ktorý musí začať od začiatku.
  • ten, čo vyhral, pokračuje, kde skončil
  • ktorému tímu sa podarí prejsť až o konca, vyhráva
Mgr. Marianna Kramlová